กฎหมายและการขึ้นทะเบียน โดรน

เนื่องจากวันที่ 11 ต.ค. 2560 ได้มีคำสั่งจาก กสทช. ห้ามโดรนใช้งาน จนกว่าจะขึ้นทะเบียนฯ (โดยท่านมีเวลาดำเนินการ 90 วัน) ท่านที่ครอบครองโดรน ให้ท่านพิมพ์ใบประกาศ 4 ใบด้านล่าง พร้อมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขึ้นทะเบียนโดรน ที่สถานีตำรวจฯใกล้บ้านท่านด้วยนะครับ

 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก https://www.caat.or.th/th/archives/20367

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย