Ronin-S Essentials Kit

DJI RONIN-S ESSENTIALS เป็น Single Gimbal Stabilizer ที่ได้มีการออกแบบสำหรับคนที่ถ่ายวีดีโอและต้องการความ Smooth ของงานวีดีโอมาก ๆ ซึ่งถ้าหากว่ามองย้อนกลับไปในยุคที่ DJI ได้ทำ RONIN ออกมาต้องบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์กันสั่นในระดับสายวีดีโอมืออาชีพทั้งนั้น

DJI RONIN-S ESSENTIALS

DJI RONIN-S ESSENTIALS รุ่นใหม่ แตกต่างจาก DJI RONIN-S STANDARD ยังไงบ้างล่ะ?
ในตอนนี้ DJI RONIN-S ก็คงมองเห็นว่าจริง ๆ แล้วสำหรับผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นหรืองานวีดีโอที่ไม่ได้อยู่ในระดับอาชีพที่งานสเกลใหญ่ สามารถที่จะมีทางเลือกได้มากขึ้น นอกจากตัว DJI RONIN-S Standard ที่มีเพียงรุ่นเดียว จึงออก DJI RONIN-S ในรุ่น ESSENTIAL KIT ขึ้นมา ในรุ่นนี้เจาะตลาดผู้บริโภคที่เน้นความง่ายในการใช้งาน ต้องการคุณภาพงานในระดับอาชีพ เพียงแต่อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่มาในชุดเดิมนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ หรือเกินของเขตงาน ส่วนนั้นจะถูกลดทอนออกไป ทำให้ได้ DJI RONIN-S ที่มีคุณภาพตรงกับงาน และได้ราคาที่ถูกลงมากด้วย
DJI RONIN-S ESSENTIALS
 

Price. 19,500.00 Baht

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย