แบตเตอรี่ Intelligent Flight Battery

แบเตอรี่ Intelligent Flight Battery

สเปคเครื่อง

  • 16-minute max flight time. *
  • 12 intelligent protection functions.
  • Checks remaining flight time in real-time..

http://store.dji.com/product/spark-intelligent-flight-battery

Price. 2,000.00 Baht

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย